Advisory Board

Visionsstudiet, som gennemføres af Instituttet for Fremtidsforskning ved forskningschef, Carsten Beck, har tilknyttet et advisory board sammensat af 10 fagligt og erhvervsmæssigt tunge personer samt boardets formand, Ditlev Engel.

Advisory Boardet mødes seks gange i løbet af studiet for give input og kommentere på de indsigter, der indsamles fra desk research og kvalitative dybdeinterview af Vækstpanelet og andre eksperter.

linkedin
footer-left
Big Future 2025
Hellerupgaardvej 18
DK-2900 Hellerup
sekretariat@bigfuture.dk
Telefon: 25 71 94 70