Hvad er
Big Future?

Big Future 2025 handler om at udvikle realistiske og holdbare forretningsscenarier for dansk erhvervsliv. Initiativet, som består af et visionsstudie og et uafhængigt advisory board, fokuserer på, hvordan virksomheder strategisk og taktisk forbereder sig bedst muligt på fremtiden. En fremtid med en voksende global middelklasse og et enormt vækstpotentiale – men samtidig et øget pres på forsyningskæden.

01_vækstpanel
Læs mere om Visionsstudiet, Advisory Boardet og Vækstpanelet

HVORFOR
BIG FUTURE?

Udviklingen i klodens befolkningstal og levestandard åbner store forretningsmuligheder for globalt orienterede virksomheder, men det betyder også et eskalerende pres på mange forsynings- og værdikæder. Der synes ikke at være nogen exit-strategi. Vi kan ikke dæmme op for udviklingen – men vi kan arbejde på at udnytte de muligheder, den bringer.

Spørgsmålet er, hvordan vi bedst muligt forbereder os til det: Hvilke scenarier er de mest sandsynlige for vores virksomheder og kunder i 2025? Hvordan tænker og agerer vi, så vi vender de risici, der er forbundet med overefterspørgsel efter ressourcer, til konkurrencefordele og holdbar vækst? Og hvordan skaber vi resiliens i forhold til forandringer, der lige nu er vanskelige at forestille sig? Ambitionen er, at Visionsprojektet Big Future 2025 skal besvare disse spørgsmål.

Præmissen for Big Future er, at vækst og indtjeningsevne er de vigtigste drivere for udviklingen af holdbare forretningsstrategier. Strategier, der tager hensyn til hele værdi- og forsyningskæden og en holdbar interaktion med de omkringliggende samfund og markeder. Politikere skaber ikke altid de ønskede rammer, og derfor må virksomhederne selv arbejde for en langsigtet og holdbar omgang med ressourcer, teknologier og kunder.

Tilmeld dig Big Future her

p

 

Hvem er big future?

Big Future er et uvildigt visionsstudie, initieret af SE Big Blue og faciliteret af seniorforsker Carsten Beck fra Instituttet for Fremtidsforskning. Visionsstudiet udgøres af et advisory board, ledet af tidligere topchef i Vestas, Ditlev Engel, samt 10 fagligt tunge personer fra dansk erhvervsliv, interesseorganisationer, vidensinstitutioner samt andre eksperter inden for forbrugeradfærd, værdiskabelse, forsyningskæder og forretningsstrategi.

 

button_om-konceptet

linkedin
footer-left
Big Future 2025
Hellerupgaardvej 18
DK-2900 Hellerup
sekretariat@bigfuture.dk
Telefon: 25 71 94 70